POBIERZ KATALOG (PDF)

PODSTAWOWE RODZAJE SEGMENTÓW DIAMENTOWYCH

Rysunek przedstawia podstawowe typy segmentów metaliczno-diamentowych składających się z jednej warstwy bądź wielu warstw o różnych osnowach oraz koncentracji diamentu.
Pierwszy (od lewej) segment jednorodny-prosty jest najbardziej poularnym oraz najprostszym do uzyskania segmentem diamentowo-metalicznym. Segment jednorodny-trapezowy dzięki swojej budowie pozwala na szybsze cięcie oraz zmniejszenie strat energii dzięki zmniejszeniu tarcia o obrabiany materiał. Segment typu sandwich jest zbudowany z trzech warstw i charakteryzuje się tym, że warstwy zewnętrzne segmentu ścierają się wolniej niż wewętrzna dzięki czemu zachodzi porządane zużycie siodłowe segmentu. Takie zużycie utrudnia zbaczanie z wyznaczonej płaszczyzny cięcia. Ostatnim przykładem jest segment z tzw. warstwą bez diamentu zwaną również stopką. Segment ten może być jednorodny bądź wielowarstwowy a warstwa bez diamentu pozwala na mocowanie go metodą spawania laserowego na nośnika co zwiększa wytrzymałość spoiny.