POBIERZ KATALOG (PDF)

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kińczyk & Kińczyk Sp.j, ul. Cicha 5, 55-200 Bystrzyca, NIP 883-185-32-41.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie Polityką Bezpieczeństwa, opracowaną w oparciu o: Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Bezpośredni kontakt z administratorem danych osobowych dostępny jest pod adresem biuro@kinczykpolska.pl

JAKI RODZAJ INFORMACJI NA TWÓJ TEMAT MOŻEMY ZBIERAĆ I PRZETWARZAĆ?
O ile udostępniono nam dane dotyczące osoby, zbieramy i wykorzystujemy je w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, realizacji zawartych z Państwem umów, zarządzania zamówieniami oraz wystawiania faktur.

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM FIRMOM
Bez Twojej wyraźnej zgody, nie udostępniamy Twoich danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane. Dzielimy się natomiast niektórymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. z kurierami, którzy dostarczają zamówienia lub firmami, które w naszym imieniu realizują usługę montażu).
Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktur wraz z dokumentami są przekazywane do biura rachunkowego i przechowywane przez okres 5 lat. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy.

POLITYKA WYSYŁANIA WIADOMOŚCI E-MAIL
Wyślemy do Ciebie e-mail tylko, jeśli podasz nam swój adres e-mailowy i poprosisz nas o skontaktowanie się z Tobą. E-mail od nas możesz otrzymać także w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Internet lub w ramach potwierdzenia zamówienia złożonego osobiście lub telefonicznie.

WIZYTA W ODDZIALE LUB SIEDZIBIE SPÓŁKI
Składając zamówienie osobiście możesz zostać poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą niezbędne dla prawidłowej obsługi Twojego zamówienia. Taka sytuacja będzie miała miejsce szczególnie, jeśli oprócz zakupu naszych produktów, zdecydujesz się skorzystać również z innych, takich jak montaż czy dostawa. Wtedy, poprosimy Cię o dodatkowe dane kontaktowe oraz Twój adres, które będą nam potrzebne do realizacji zamówienia.
Jeśli skontaktujesz się z jednym z naszych pracowników, możemy poprosić Cię o pewne informacje, które będą niezbędne dla załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz. Będą one wykorzystane wyłącznie w tym celu. W określonych przypadkach, będziemy korzystać z usług firm trzecich, którym powierzymy Twoje dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy. W tym przypadku, mogą to być dostawcy usług transportowych lub montażowych.

KONTAKT POPRZEZ FORMULARZE KONTAKTOWE
Mają państwo możliwość kontaktowania się z nami poprzez formularze kontaktowe, w związku z tym możemy zbierać informacje podane dobrowolnie, w tym dane osobowe, o ile takowe zostaną one podane. System może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). W niektórych wypadkach, możemy zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu kontaktu handlowego lub informacyjnego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

JAKIE MASZ PRAWA DO SWOICH DANYCH?

Mają Państwo prawo odwołania w każdej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych ze skutkiem przyszłościowym.
Skasowanie zapamiętanych danych osobowych następuje przy odwołaniu Państwa zgody na ich przechowywanie, albo gdy ich znajomość nie jest już potrzebna do realizacji celu, dla którego je zapamiętano, lub też kiedy ich przechowywanie jest niedozwolone z innych powodów ustawowych.